English

r

شركت تهران فن آور طب یكی از ماهرترین شركتهای تامین و تولیدكننده تجهیزات پزشكی در ایران بوده و با دارا بودن بخش تولید فعال و مبتكر همراه با اخذ نمایندگی انحصاری از کمپانی های معتبر اروپایی و امریکایی در زمینه های تخصصی و ارائه خدمات مطمئن توسط نمیندگیهای فعال در سراسر ایران به عنوان یکی از شرکت های جوان و متخصص شناخته شده است. این شرکت با بهره گیری از تیمی مجرب و كار آمد، با ارائه محصولات و خدماتی با کیفیت جهانی، همراه با به کارگیری روش های نوین، پوشش خدماتی سریع و شبکه توزیع اختصاصی در سراسر ایران موفق شده تا سهم چشمگیری از ظرفیت بازار را کسب نموده و همواره در این مسیر رشد قابل توجهی را احراز نماید.